Koningaap » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 12 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Afvalwaterzuivering in de industrie

Afvalwaterzuivering in de industrie

Onze samenleving produceert veel afvalwater. Vooraleer dit te lozen in waterlopen of in de zee, dient het gezuiverd te worden. In afvalwater kunnen vreemde stoffen in twee vormen aanwezig zijn. Nameli… Techniek, 04-11-2009
Bommen en springstoffen

Bommen en springstoffen

Er hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van explosieven en wapens, die niet tot de kernwapens behoren. Lange tijd kende men als enige springstof, het buskruit, een mengsel van kal… Techniek, 10-11-2009
De diamant, koning der edelstenen

De diamant, koning der edelstenen

De diamant met zijn verblindende, nooit tanende schoonheid en zijn eeuwigdurende waarde behoort tot de meest bekende, meest gewaardeerde en meest gezochte edelstenen der aarde. Natuurkunde, 05-04-2008
De evolutie van ijzer en staal

De evolutie van ijzer en staal

Ijzer en staal zijn twee van de oudste metalen die de mens kent. In de moderne wereld zijn deze metalen onmisbaar geworden. Bijna 200 jaar lang vormen ze de ruggengraat van de industriële vooruitgang. Techniek, 24-03-2008
De robijn, edelste van alle korundstenen

De robijn, edelste van alle korundstenen

Geen gekleurde edelsteen wordt zo met sentimentele lofprijzingen overladen als de rode robijn. Bij alle volken symboliseert deze van oudsher het allerbeste wat de mens op de aarde kan te beurt vallen. Natuurkunde, 04-04-2008
De schoonheid van amber

De schoonheid van amber

In de oertijd en in de vroege oudheid was amber een van de meest geliefde edelstenen. De prehistorische mens hield van amber omdat dit mineraal mooi gekleurd en gemakkelijk te bewerken was. In het oud… Natuurkunde, 22-03-2008
De schoonheid van topaas

De schoonheid van topaas

Topaas was in de oudheid al een geliefde edelsteen. In die tijd, toen ze afzettingen alleen in de Oude Wereld bekend waren, was Topaas zeer kostbaar. Later ondekte men in Amerika rijke afzettingen waa… Natuurkunde, 05-04-2008

De wetenschap van holografie

Holografie is de wetenschap van het reproduceren van voorwerpen als werkelijk driedimensionale beelden. De gedachte achter dit procédé is niet nieuw. Onderzoek, 24-03-2008

Energie, arbeid en vermogen

Energie is het vermogen om arbeid te verrichten. Alleen door arbeid kunnen er, waar dan ook in het heelal, veranderingen optreden. Daarom is energie de drijfkracht van de natuur. Iedere menselijke bes… Diversen, 24-03-2008
Evolutie van de landbouw

Evolutie van de landbouw

De mens heeft voedsel nodig. Aanvankelijk leefde mens van jacht en visvangst. Hij vulde dit voedsel aan met wat de natuur aan eetbaars te bieden had, zoals wortels en bessen. Economie, 13-11-2009